Opracovania

Home » Opracovania
Náš strojový park je vybavený modernými a špecifickými strojmi (transfer, CNC sústruhy, obrábacie centrá), ktoré umožňujú opracovať množstvo dielcov v krátkom čase.

Hlavná činnost’

Sústruženie

Frézovanie

Vrtanie

Závitovanie

Kontaktujte nás na 421.317 89 94 57 alebo nám pošlite e-mail na info@crservicesro.com

Budete získat' viac informácií o našej práci